Изпълнителна агенция по горите | Обява за работа

Дата на валидност: 28.02.2020

Длъжност: Директор на Дирекция на Природен парк „Българка”, гр. Габрово
Звено: Изпълнителна агенция по горите

Конкурс за длъжността „Директор на Дирекция на Природен парк „Българка”, гр. Габрово

Материали