НачалоНовини 2021/09Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

03.09.2021 - Горски експерти обсъждаха на терен предизвикателствата в управлението и стопанисването на горската семепроизводствена база в условията на променящ се климат

Експерти от горските семеконтролни станции, Агенцията по горите, регионалните дирекции по горите, държавните предприятия обсъждаха на терен предизвикателствата в управлението и стопанисването на горската семепроизводствена база в условията на променящ се климат

Теренното посещение се проведе на територията на Учебно-опитно горско стопанство „Г.Ст.Аврамов“, с. Юндола в рамките на работна среща, посветена на 70 – годишнината от създаването горските семеконтролни станции. 

На терен бяха обсъдени дискусионни въпроси, свързани с поддържането и правилното стопанисване на горската семенна база и нейното  значение за опазване на горските генетични ресурси и намаляване риска от загуба на биологично разнообразие при евентуални бедствия, в резултат на климатичните промени. 

Домакините от катедра „Лесовъдство“ показаха на участниците вегетативни семепроизводствени градини от бял бор и обикновен смърч, създадеди през периода 1968-1972 г. Изградените вегетативни семепроизводствени градини включват отделни популации с комбинация от формово разнообразие и добра продуктивност. По този начин е постигато осигуряване на ценни в селекционно отношение горски репродуктивни материали за нуждите на залесяването, както и за осигуряване на резерв и поддържане на семенни колекции, за да се гарантира в бъдещ период богато генетично разнообразие, устойчивост и висока продуктивност.

В рамките на събитието бяха взети решения, насочени към предприемане на действия за обявяване на нови базовите източници, приоритетно с редки и ценни горско дървесни видове и храсти, и на сухоустойчиви произходи от основни местни видове. Опазване на техните генетични ресурси чрез поддържане на семенни колекции в генната банка и създаване на семепроизводствени градини.

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност