НачалоНовини 2021/09Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

17.09.2021 - Пожар унищожи 95% от растителността на блатото Кайкуша

Пожарът на 14 септември унищожи над 95% от растителността на блатото Кайкуша. Поради сериозното засушаване тази година, блатото напълно е пресъхнало през лятото. Огънят,  който по първоначални данни е причинен от аварирала селскостопанска техника в земеделски земи, бързо се е разпространил и е обхванал целия тръстиков масив на защитената местност. 

След направен оглед на място от експерти в Дирекцията на Природен парк „Персина“ не са установени загинали от пожара едри животни. Гнездовият сезон е приключил, а поради пресъхването на блатото, по-голяма част от водолюбивите птици и бозайници са се преместили към съседните влажни зони по Дунав. Основните щети са по растителните съобщества, дребните бозайници и безгръбначните, които не могат да избягат от бързо разрасналия се пожар. Част от тях е възможно да са се спасили и популациите им да се възстановят през следващите години благодарение на влажната почва и гъстите коренища от тръстика. Тръстиковите масиви ще се възстановят след 1-2 години, но следващата пролет птиците, гнездящи в тръстиката няма да имат подходящо местообитание. 

От пожара е засегната и част от туристическата инфраструктура, за което ще е необходимо възстановяване.

Блатото Кайкуша е обявено за защитена местност през 1978 година, с цел опазване на блатната екосистема. Общата му площ е 1554 декара, като цялата е заета от тръстикови масиви. 

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност