НачалоНовини 2021/09Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

20.09.2021 - Заловиха бракониер, убил десетки застрашени от изчезване птици и бозайници

При съвместна акция на представители на ОД на МВР гр. Разград и Държавно ловно стопанство „Воден – Ири Хисар“,  е задържано лицето Р. К. При проверка в дома на нарушителя, разпоредена от Районна прокуратура гр. Разград,  са открити замразени трупове и препарати на повече от 20 вида защитени птици и бозайници. Сред тях са и видове, приоритетни за опазване в Европа  - малък креслив орел и вечерна ветрушка; видове, включени в Червената книга на България като: видра, белоопашат мишелов, малък корморан, тръстиков блатар, от защитените видове: земеродно рибарче, черешарка и папуняк, както и части от незаконно отстреляни благородни елени. Целта най-вероятно е била препариране и незаконна търговия с тях. 

Щетите, нанесени от бракониера, се разпростират и извън границите на страната ни, защото много от убитите птици, с голяма вероятност, са от мигриращи популации от други европейски страни. Затова за случая са информирани и европейски природозащитни организации и международни институции. 

От БДЗП предполагат, че изчезването на някои от последните двойки египетски лешояди в Североизточна България, които са  едни от най-застрашените птици в света и чиято популация в страна ни в момента наброява едва 25 двойки, което се дължи точно на такъв тип бракониерство. Отстрелът дори на една птица от критично застрашен вид е огромна щета за популацията му и може да допринесе за пълното му изчезване.

„Не сме очаквали, че подобно варварско, масово избиване на застрашени видове може да се случва в България. Подобни действия могат да доведат до изчезването завинаги на даден вид от страната ни. Нямаме скорошни данни за сигурно гнездене на вечерната ветрушка например и може да се окаже, че този човек е застрелял някоя от последните двойки в България.  Случаят предизвиква огромна  тревога сред колегите ни в Европа, с  които работим съвместно за опазването на  тези видове“, коментира Стойчо Стойчев, директор природозащита в Българското дружество за защита на птиците (БДЗП).

„Лицето Р.К. е известно в цялото Лудогорие с бракониерските си прояви, но до сега не беше залавян. При предприетите претърсвания на района бяха открити два трупа на убити благородни елени. Имаме съмнения и за други убити животни, но това ще можем да  потвърдим със сигурност когато открием останки от тях. Определям случилото се като вандалски акт и престъпление спрямо живата природа. Това е груба намеса в дивечовите популации и води до определен дисбаланс в тях. Не на последно място, бракониерството обезсмисля години целенасочен труд и усилия за опазване на даден вид на поколения ловни специалисти и така се краде биоразнообразие и жива природа от нашите деца!“ – коментар на инж. Кирил Колев – директор на ДЛС „Воден – Ири Хисар“.

Престъпленията срещу дивата природа, включително бракониерството, трафикът на диви животни и незаконното им отравяне, причиняват значително намаляване на биологичното разнообразие. Тази дейност е незаконна и подлежи на строги санкции – включително и затвор. Според Наказателния кодекс на Република България: „Който унищожи, улови, задържи или продаде екземпляр от европейски или световно застрашени диви гръбначни животни без необходимото за това разрешение, се наказва с лишаване от свобода до 5 години, както и с глоба от 1 000  до 5 000 лева и с компенсиране на нанесените щети“.

По случая е образувано досъдебно производство и тече разследване.

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност