НачалоНовини 2021/09Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

23.09.2021 - След проверка на ИАГ е спряна дейността в пет сечища в землището на Копривщица

Днес ръководството и експерти на  Изпълнителна агенция по горите, в присъствието на граждани и журналист от Средногорие медия, извършиха проверки в горски територии в землището на гр.  Копривщица. Бяха проверени 14  обекта за добив на дървесина по Бяла и Петровска река, от които 10 бр. в гори, общинска собственост и 4 в държавна горска територия. 

В два от обектите, в държавна горска територия са констатирани следните нарушения: изграждане на извозни пътища, непредвидени и неотразени в технологичния план; отваряне на котли, с недостатъчно количество подраст; непочистена вършината; завишена интензивност на сечта. Дейността в сечищата е спряна. 

Иглолистните гори в държавните горски територии на гр. Копривщица, благодарение на лесовъдската намеса,  плавно се трансформират в смесени борово-букови .

Проверени са пет обекта за добив на дървесина, в букови гори, общинска собственост. В три от тях е спряна дейността поради допуснати  неподходящи мероприятия в невъзобновени части от насажденията, по-интензивна сеч от допустимото, неправилно маркиране. 

За установените нарушения ще бъдат съставени 5 акта по Закона за горите.

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност