НачалоНовини 2021/09Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

29.09.2021 - БЮЛЕТИН - ОТ 20 ДО 26 СЕПТЕМВРИ 2021 Г.

БЮЛЕТИН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ НА РЕГИОНАЛНИТЕ ДИРЕКЦИИ ПО ГОРИТЕ, МОБИЛНИТЕ ЕКИПИ ОТ СЛУЖИТЕЛИ В ДИРЕКЦИЯ "КОНТРОЛ ПО ОПАЗВАНЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ И ЛОВНО СТОПАНСТВО" НА ИАГ, ПРИРОДНИТЕ ПАРКОВЕ, ЛЕСОЗАЩИТНИТЕ И СЕМЕКОНТРОЛНИ СТАНЦИИ ЗА ПЕРИОДА ОТ 20 СЕПТЕМВРИ ДО 26 СЕПТЕМВРИ 2021 Г.

За периода от 20 септември до 26 септември 2021 г. от служителите в регионалните дирекции по горите са извършени общо 4975 проверки.

Проверени са 434 обекта за складиране, преработка и търговия с дървесина, 742 обекта за ползване на дървесина от горските територии (сечища и временни складове), 2068 превозни средства, транспортиращи дървесина, 233 риболовци, 517 ловци и 981 физически лица.

През изминалата седмица са съставени общо 70 констативни протокола и 126 акта за установени нарушения, от които 126 акта по Закона за горите, два акта по Закона за лова и опазване на дивеча и един акт по Закона за рибарството и аквакултурите.

Задържани са 9,20 кубически метра обла строителна дървесина, 41,70 пространствени  кубически метра дърва за огрев, 5,98 куб. м фасонирана дървесина, 10 моторни превозни средства, 6 каруци, 2 броя боеприпаси и 3 моторни триона.

През отчетния седмичен период работиха два мобилни екипа служители в дирекция „Контрол по опазване на горските територии и ловно стопанство“ на ИАГ. Проверки по Закона за горите и Закона за лова и опазване на дивеча са извършени в района на дейност на регионални дирекции по горите (РДГ) Берковица, Велико Търново, Ловеч и София. Проверени са горски територии в обхвата на Северозападно държавно предприятие гр. Враца – ТП „Държавно горско стопанство Враца“, ТП „Държавно горско стопанство  Ловеч“, ТП „Държавно горско стопанство  Мездра“, ТП „Държавно горско стопанство  Мездра“, ТП „Държавно горско стопанство  Монтана“, на Североцентрално държавно предприятие - гр. Габрово – ТП „Държавно горско стопанство Севлиево“ и ТП „Държавно горско стопанство Плачковци“, на Югозападно държавно предприятие гр. Благоевград -  ТП „Държавно горско стопанство Самоков“, ТП „Държавно горско стопанство  София“ и  ТП „Държавно горско стопанство Тетевен“. Извършени са общо 73 проверки, в това число на 7 обекта за добив на дървесина, 5 обекта по чл. 206 от Закона за горите, 37 превозни средства, 16 ловци и 8 физически лица. Съставени са 4 акта по Закона за горите и 8 констативни протокола, с предписание за допълнителни проверки и съставяне на актове от РДГ-Велико Търново, РДГ-Ловеч и РДГ-София. Задържани са две моторни превозни средства и 8,10 пространствени кубически метра дърва за огрев.

От началото на годината в горски територии са възникнали 313 пожара, на площ от 24 847 дка, от които 3 841 дка са засегнати от върхови пожари.

През отчетния седмичен период работиха два мобилни екипа служители в дирекция „КОГТЛС“ на ИАГ. Проверки по ЗГ и ЗЛОД са извършени в района на дейност на РДГ Берковица, РДГ Благоевград, РДГ Кюстендил, РДГ Ловеч и РДГ София. Проверени са горски територии в обхвата на СЗДП гр. Враца – ТП „ДГС Враца“, ТП „ДГС Видин“ и ТП „ДГС Монтана“, на  ЮЗДП гр. Благоевград – ТП „ДГС Дупница“, ТП „ДГС „Катунци“, ТП „ДГС Петрич“, ТП „ДГС Рилски манастир“, ТП „ДГС София“ и ТП „ДГС Тетевен“. Извършени са общо 60 проверки, в това число на 7 обекта за добив на дървесина, 5 обекта по чл. 206 от ЗГ, 35 превозни средства, 5 ловци и 8 физически лица. Съставени са 1 АУАН по ЗГ, 1 по ЗЛОД и 6 констативни протокола, с предписание за допълнителни проверки и съставяне на актове от РДГ Благоевград и РДГ Кюстендил. Задържани са 1 МПС, 31,70 пл.куб.м едра строителна дървесина и 4,00 пр.куб.м дърва за огрев.

ЛЗС София, съвместно с РДГ София извършиха контролни проверки на извършеното лесопаталогично обследване на  боровата процесионка и ръждивата борова листна оса. Обработени са 1021 бр. проби с биологичен материал от ръждива борова листна оса.   

ЛЗС Пловдив участва в провеждането на последния етап на авиоборбата с основния насекомен вредител (Борова процесиона) на територията на ЛЗС-Пловдив - общо 5 800 дка, в ДГС-Казанлък (1200 дка), ДГС-Ст.Загора (300 дка) и ДЛС Мазалат (4300 дка). Въздушното пръскане се прилага по направена прогноза за 2021 г., след приемане от Национална комисия по лесозащита и издадено предписание от ЛЗС - Пловдив. Експертите по лесозащита извършиха контролно лесопатологично обследване на терен в по продължителен период с цел определянето на най-подходящото време за третиране в зависимост от възрастта на вредителя, климатичните особености на района и надморската височина, което потвърждава направената прогноза. Целта на авиоборбата е да не се допусне масово обезлистване на боровете и разширяване на ареала на вредителят на изток.      

ДПП Странджа участва в среща в Областна управа град Бургас с представители на 14 институции във връзка с проблеми на територията на ПП “Странджа”, дърводобива, горските пътища и др. Срещата бе инициирана от кмета на община Малко Търново. 

ДПП Беласица организира мероприятия по почистване и маркиране на туристически маршрути, осигуряване на достъп до водопад Малко Коларовско пръскало и водопад Голямо Коларовско пръскало, освежаване на туристическа маркировка по туристически маршрут от село Самуилово до Камешнишки водопад.

ДПП Сините камъни проведе "Нощ на прилипите", съвместно с НПО "Зелени Балкани". Изнесена бе презентация за живота на прилепите и проведени интерактивни игри. Проведен бе за втора година мониторинг и опръстиняване на видове птици. Оказаха първа помощ на донесени от граждани пострадали птици и животни. 

ДПП Рилски манастир ремонтираха и почистваха горските кътове за еднодневен отдих по течението на реките "Рилска" и "Илиена", изготвяха информационни табели за местността "Стобски пирамиди“

ДПП Врачански Балкан организира журналистическо посещение в Природен парк "Врачански Балкан" в рамките на проект по ОПОС. Представители на медии от северозападна България посетиха района на с. Оплетя, комплекс Дядо Йоцо гледа и Младежки еко лагер в с. Очин дол,  ремонт на волиери за планински кеклик. 

ДПП Златни пясъци извърши ремонт на мост, дървени маси и пейки по маршрут "Домът на сойката", поход с беседа на 32 природолюбители с техните родители по случай 20 г. от откриването на образователен маршрут „Домът на сойката".                   

Експертите от природните паркове отбелязаха с различни инициативи Международния ден на туризма.

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност