НачалоНовини 2023/06Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

06.06.2023 - Изпълнителна агенция по горите участва в международна конференция за важността на горите

Изпълнителна агенция по горите участва в международна конференция „Горите като фактор", която се провежда на 6 и 7 юни 2023 г. в Рим, Италия. Конференцията поставя акцент върху опазването на горите като основен елемент в борбата с климатичните промени и тяхното жизнено важно значение за биоразнообразието, въглерода, водата и енергията в световен мащаб. Събитието се организира от Arma dei Carabinieri на Италия, която има основни ангажименти и задължения с реда и сигурността, включително и в горите. По покана на организаторите в срещата взе участие изпълнителният директор на ИАГ, инж. Стоян Тошев. 

Програмата на форума предвижда представянето на различни теми, свързани с опазване и възстановяване на горите, борба и предотвратяване на човешки въздействия, гори и климат, образование и обучение - информираността като защитен фактор. 

В рамките на събитието е организирана изложба за LIFE проекти на ЕС, посветени на управлението и опазването на горите.  Изпълнителна агенция по горите организира щанд, на който представя проект „Мерки за опазване на малкия креслив орел и неговите местообитания в България" (LIFE18 NAT/BG/001051).

Целта на срещата е обмяна на добри практики и засилване на двустранното и многостранно сътрудничество в областта на управлението, устойчивото стопанисване и опазването на горските територии.