НачалоНовини 2023/06Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

21.06.2023 - Първо заседание за изготвяне на пътна карта за подпомагане процеса по разработване на Национална стратегия за биоикономиката в България

Изпълнителна агенция по горите организира първо заседание на работната група за изготвяне на пътна карта с идентифицирани приоритети и стратегически цели за разработване на Национална стратегия за развитие на биоикономиката в България и план за действие по ПРОЕКТ № 101060280 „ПОДПОМАГАНЕ НА СТРАНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИИ И ПЛАНОВЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА БИОИКОНОМИКА“ – CEE2ACT  (2022 – 2025 г.) ПО ПРОГРАМА „ХОРИЗОНТ ЕВРОПА“ (2021 – 2027 г.) НА ЕС.

Заседанието ще се проведе на 22 юни 2023 г. от 10.00 часа в Министерство на земеделието и храните.